Så kom værdierne på plads

Når man kaster sine sejl ud i nye vinde, så er rart at have et anker. Derfor inviterede jeg fire gode mennesker til at holde et værdimøde, så jeg både kunne få noget inspiration, men også noget modspil, på den vision og de værdier der skal guide magasinet. 

Et værdigrundlag skal både kunne fungere som en retningsgiver, men indimellem også som en stopklods. Er vi stadig i gang med at forfølge den drøm og den vision vi startede – og hvor skal vi hen? Det var et godt møde og der blev skåret ind til benet. Mit udgangspunkt var, at magasinet skulle handle om empatisk virkelyst, bæredygtige valg og inspirerende kunst. Men som vi blev enige om, så kan de tre ord også byttes rundt; kunsten kan være bæredygtig og empati være inspirerende, men faktorernes orden forekommer mig ikke så vigtig. Så længe en af de tre værdier er i spil, så er vi nok på rette vej.

Mit håb er at visionen er langtidsholdbar – og så skal den måske til revision om fem år. Vi må se. Tak for hjælpen til Vagn Remme, Kåre Wangel, Erla Ingvarsdóttir og Trine Kirketerp Struve.

Læs værdigrundlaget her.