Inspiratio til forandring

Forlaget :||forandre||: er et selvudgiver mikroforlag på Sydfyn. Forlagets vision er at udgive tekst og lyd, som kan inspirere til forandring, livslyst og eftertanke hos sine læsere.


Litteraturen har mange udtryk Jeg er nysgerrig på både det skrevne og det talte ord, på visuelle opråb og alternative udgivelsesformer. Udtrykket må gerne sigte mod en bæredygtig og skabende tilgang til omverdenen; lige fra det inspirerende, poetiske og legende essay til det provokerende lydbrøl. Jeg håber at jeg med udgivelserne kan være med til at forandre for andre.