Inspiratio til forandring

Forlaget :||forandre||: er et nyt dansk selvudgiverforlag i Svendborg. Forlagets vision er at udgive tekster og lydfortællinger, som kan inspirere til forandring, livslyst og eftertanke hos sine læsere og lyttere.


Litteraturen har mange udtryk Jeg er nysgerrig på både det skrevne og det talte ord, på visuelle opråb og alternative udgivelsesformer. Udtrykket må gerne sigte mod en aktivistisk tilgang til omverdenen; lige fra det inspirerende, poetiske og legende essay til det provokerende lydbrøl eller den humoristiske plakat. Jeg håber at jeg med udgivelserne kan være med til at forandre for andre.